יובל לכפר עציון

יובל לכפר עציון

טיול קהילתי - הודעה מעודכנת וסופית והרשמהטיול קהילתי - הודעה מעודכנת וסופית והרשמה

קפה יובל - איכות הסביבה וקיימותקפה יובל - איכות הסביבה וקיימות

מסיבת חנוכה- שריינו את התאריךמסיבת חנוכה- שריינו את התאריך

קפה יובל מפגש ראשון במוצ"שקפה יובל מפגש ראשון במוצ"ש

לוגו נבחר לשנת היובללוגו נבחר לשנת היובל

לוגו שנת היובללוגו שנת היובל

לוגו לשנת היובללוגו לשנת היובל

תחרות צילומיםתחרות צילומים

תחרות לוגו לשנת היובלתחרות לוגו לשנת היובל

במשוך היובל המה יעלו בהרבמשוך היובל המה יעלו בהר

תמונות אחרונות

קפה יובל - איכות הסביבה וקיימות
קפה יובל - איכות הסביבה וקיימות