יובל לכפר עציון

טקס מעבר - תחילת הטקס בשעה 19:15 בדיוק!
טקס מעבר - תחילת הטקס בשעה 19:15 בדיוק!