יובל לכפר עציון

תמונות מהכשרה 1977
תמונות מהכשרה 1977

תמונות מיום העצמאות
תמונות מיום העצמאות

טקס מעבר - הסדרי חניה
טקס מעבר - הסדרי חניה

שינוי בלו"ז האירוע ביום העצמאות
שינוי בלו"ז האירוע ביום העצמאות

עצרת היובל
עצרת היובל

אפית מצות ושוק אמנים ביום ראשון
אפית מצות ושוק אמנים ביום ראשון

אירועי יום העצמאות בשנת היובל לכפר עציון
אירועי יום העצמאות בשנת היובל לכפר עציון

קפה יובל במוצאי שבת
קפה יובל במוצאי שבת

טיול קהילתי - הודעה מעודכנת וסופית והרשמה
טיול קהילתי - הודעה מעודכנת וסופית והרשמה

עוד לא נרשמת לטיול הקהילתי?? זה הזמן!!!
עוד לא נרשמת לטיול הקהילתי?? זה הזמן!!!

מסיבת חנוכה- שריינו את התאריך
מסיבת חנוכה- שריינו את התאריך

לוגו נבחר לשנת היובל
לוגו נבחר לשנת היובל

לוגו שנת היובל
לוגו שנת היובל

לוגו לשנת היובל
לוגו לשנת היובל

תחרות צילומים
תחרות צילומים

תחרות לוגו לשנת היובל
תחרות לוגו לשנת היובל

במשוך היובל המה יעלו בהר
במשוך היובל המה יעלו בהר

תמונות אחרונות

טקס מעבר - תחילת הטקס בשעה 19:15 בדיוק!
טקס מעבר - תחילת הטקס בשעה 19:15 בדיוק!