שבת אירוח-בנ״ע

חינוך • 4/8/2016 כניסות

מצ"ב מכתב שנשלח להורים בתחילת השבוע. שימו לב שהוכנסו מספר שינויים

הורים יקרים השבת בעז״ה נצא לשבת אירוח בניר גלים !! 😀
עלות השבת - 50 ש״ח לחניך. 

*נפגשים ביום שישי ב17:00 בתחנה* ונוסעים לניר גלים 🚌
כשמגיעים לשם נפגשים בסניף עם החניכים המארחים ומתפצלים לבתים 🏡
אחרי התארגנות בבתים המארחים, נפגשים לקבלת שבת מוזיקלית 🎤🎸
אחכ תפילה בבית כנסת 📖
 שבטים נבטים , ניצנים - ארוחות בבתים 🍽
מעלות - מורשה - ארוחה משותפת 🍽
אחרי זה פעילות ערב שבת*
* מעלות -הראה 
* חב"ב 

שבת בבוקר ☀
נפגשים בתפילה 📖
אחרי זה קידוש משותף 🍷
ארוחות אצל משפחות 🍽
שעת מנוחה 💤
ב17:00 נפגשים לתפילת מנחה
מפקד משותף 
פעולות (עם ניר גלים) 
סעודות שלישיות שבטית 🍫🍩
ערבית 📖
הבדלה 🍷
הביתה ! 🚌 

יהיה אדיר בעז"ה !! 😀✌🏾

#חניכים שבסוף לא יכולים לצאת לשבת, בבקשה לעדכן בהקדם. 
שלא יקרה מצב שמשפחה הזמינה חניכים ובסוף ביטלו בשניה האחרונה!