ועד הקיבוץ

פרוטוקול ישיבת וועד קיבוץ, עו -1, 271015
פרוטוקול ישיבת וועד קיבוץ, עו -1, 271015