לוח טרמפים

טרמפ לירושלים אחה"צ לנצקרון מוטי • 10/8/2017
טרמפ לירושלים אחה"צ