תרבות

מסיבת חנוכה25/11/2015
מסיבת חנוכה

אירוע פתיחת הקיץ26/6/2017
אירוע פתיחת הקיץ

מסיבת חנוכה

מסיבת חנוכה ביום ראשון נר שמיני של חנוכה.

נשמח לראותכם,

ועדת תרבות

מסיבת חנוכה