תרבות

מסיבת חנוכה25/11/2015
מסיבת חנוכה

סעודה שלישית לכבודיום ירושלים15/5/2017
סעודה שלישית לכבודיום ירושלים

מסיבת חנוכה

מסיבת חנוכה ביום ראשון נר שמיני של חנוכה.

נשמח לראותכם,

ועדת תרבות

מסיבת חנוכה