להורי העולים לכיתות א-ב

חינוך • 20/8/2017 כניסות


להורי העולים לכיתות א, ב, שלום.

בימים אלו אנו בודקים אפשרות כניסה לתכנית ניצנים בצהרנים שמציעה המדינה. 
התכנית פועלת לילדי א-ב אך מעניקה הנחה נמוכה יותר מההנחה המתוכננת בגני הילדים. 
בדיון בועדת חינוך הוחלט לבדוק את הנושא בצורה חיובית תוך שמירה על עקרונות שהיו נהוגים בבית הילדים עד היום (יחס כ"א - ילדים, תכנים, ליוווי, חופשות וכד').

לצורך כניסה לתכנית נדרש מספר מינימלי של ילדים המעוניינים להשתתף בה: רישום לתכנית מחייב השתתפות בפועל של הילדים (רישום נוכחות ילדים ודיווח למשרד החינוך כאשר הסבסוד מתקבל לפי משתתפים בפועל)

כדי שנדע אם אנו עומדים בתנאי הסף של כניסה לתכנית, תוך הצלחה לשמור על הנהוג עד היום בבתי הילדים נשמח אם תוכלו לענות על השאלון הקצר המצורף בנגע לתכניותכם לשנה"ל תשע"ח.

בהערכות התקציב הראשונות שעשינו המחיר לכל ילד יהיה כ 450 ש"ח.

המחיר יכלול: פעילות יומיומית אחרי שעות הלימודים עד 16:00 כנהוג היום. ארוחת צהריים חמה ביום בו אין הזנה בבתי הספר,  חוג שבועי משותף לכל הילדים, פעילות בימי חופשות משרד החינוך בשעות 08:00-14:00 (לא כולל ארוחות צהריים בימי חופשה שיגבו בנפרד).

שימו לב - המחיר אינו סופי ו/או מחייב. מענה על השאלון לא משמש כהרשמה. טפסי הרשמה מסודרים ישלחו בהמשך בהתאם לנתונים.

בבית הילדים ידריכו בתשע"ח רננה ישראל שממשיכה לשמחתנו מהשנה האחרונה ואליה הצטרפה כבר בקיץ ציפי ואזנה. (+ כ"א משלים בהתאם לצורך)

תודה על שיתוף הפעולה,
ועדת חינוך ומרים