מזכירות

שבת אירוח קהילתית - ועליתם את ההר - פרשת שלח - כפר עציון9/6/2017
שבת אירוח קהילתית - ועליתם את ההר - פרשת שלח - כפר עציון