השבת אבידה

לנצקרון מוטי • 27/6/2017

נמצא סכום כסף ליד בית הכנסת, ינתן למי שמצליח לנחש את הסכום המדויק :)