לכל הורי מערכת החינוך

חינוך • 21/2/2016 כניסות

קול קורא !

להורים שלא הסדירו עדיין את אמצעי התשלום מראש למערכת החינוך וגיל הרך !

הורים יקרים שלום !

כידוע לכולנו, מערכת החינוך כולה , גיל הרך והחינוך החברתי , מנוהלת ע"י האגודה הקהילתית

בניהול כספי חשבונאי נפרד עם חשבון בנק נפרד . ההפרדה המוחלטת הזאת מטרתה להגן על התנהלות עצמאית

יציבה ושקופה של מערכת שצריכה לחיות ממקורותיה .

למען יציבות זאת ישנה החלטה מפורשת כי תשלומי ההורים למערכת משולמים באמצעי תשלום מראש !

( או בהוראת קבע או בפריסת צקים מראש .)

לשמחתנו זכינו לשיתוף פעולה מצד כל הגורמים, הורים, מנהלות החינוך והנה"ח והעסק די יציב .

אך לצערנו !

ישנם מספר הורים שעדיין לא הסדירו את אמצעי התשלום, למרות הפניות החוזרות ונשנות .

ההתעסקות איתם בגבייה אינה מוצדקת ואין כיסוי לעלויות הניהול בנושא .

אין באגודה מחלקת גבייה ! ולכן –

הורה שלא נוהג ע"פ נוהל התשלום מייצר עבודה נוספת בהנהלה שאין אותה..

אנו מבקשים בכל לשון של בקשה, מאותם הורים שעדיין לא הסדירו :

נא טיפולכם המסור בהסדרת נוהל התשלום לחינוך ולגיל הרך בהוראת קבע ( או בצקים מראש ) !!

להסדרת הנושא יש לגשת ליהודית בהנה"ח או טלפונית : 02-9935152 .

בברכה

ברכה פוקסמן – מנהלת גיל הרך

מרים זרביב – רכזת חינוך חברתי

יהודית רוזניג- מנהלת חשבונות

מירקי יעקב – מנהלת אגודה קהילתית

העתק : ועד אגודה קהילתית

F36cBa.png