אודות גוש עציון

כפר-עציון

ארבע פעמים העפילו יהודים בעת האחרונה להר חברון. ירושלים - עיר הקודש, חברון - עיר האבות, ובתווך גוש עציון. הר נישא ורם, טרשי וצחיח, סוער ומושלג, עוין וקסום. שלוש פעמים הוכו, ברביעית שבו.

מיני קדם

כאן עברו אבות האומה, מלכים ונביאים, חולמים ולוחמים. זו נחלת שבט יהודה, מרכז היישוב היהודי בימי שיבת ציון, שדה המערכה בקרבות המקבים ובמרד בר-כוכבא.

גלי ההתיישבות

בתרפ"ז (1927) נוסד מגדל-עדר, שנהרס באב תרפ"ט (1929). בתרצ"ד (1934) הניח ש"צ הולצמן, יסוד לכפר-עציון. שניטש בתרצ"ז (1937). בניסן תש"ג (1943) העפילו להר חברי קבוצת אברהם והקימו קיבוץ דתי כפר-עציון. בעקבותיו עלו משואות-יצחק ועין צורים ורבדים. חיי עמל ויצירה, חיי תורה-ועבודה נִרקמו בין סִלעי ההר. ילדי עציון פרחו בהר ובִּשרו השתרשות, גאולה ופדות. מלחמת העצמאות קטעה את התכניות, החקלאים-החלוצים הפכו ללוחמים.

ימי מצור וקרב

בי"ז בכסלו (29.11.1947) הוחלט על חלוקת הארץ והקמת מדינה יהודית. גוש עציון נותר באיזור המיועד לערבים. הכביש לירושלים נחסם, שיירות נִלכדו באש האויב. דם מגינים ניגר על הכביש. האימהות והילדים פונו לירושלים הנצורה. תגבורות נחלצו לעזרה. ל"ה לוחמים התגלו בדרכם לגוש עציון ונפלו בקרב גבורה (16.1.1948). תנאי המצור הכבידו, המשק נהרס. כאורות באופל מתנוצצים בהר מסירות ותִקווה, אהבה ואמונה, אחווה ורֵעות. המוסדות הציעו לפנות את בעלי המשפחות מכפר עציון, ההצעה נדחתה. הקבוצה עמדה במִבחן הנאמנות.

לקראת הכרזת המדינה הטיל הפיקוד על מגיני גוש עציון לחסום את דרך האויב לירושלים. גלים גלים תקפו הלגיון הערבי והכנופיות את גוש עציון. ג' באייר תש"ח (12.5.1948) פרץ הקרב האחרון. ד' באייר (13.5.1948) - פרצו שִריוני האויב לכפר עציון. 127 מתיישבים ולוחמים נפלו בקרב, 4 נִצלו. ה' באייר תש"ח בעת הכרזת המדינה, הלכו מגיני גוש עציון הנותרים בשבי הלגיון. 240 מתיישבים ולוחמים נפלו בקרבות עציון.

"אם קיימת ירושלים עברית ... התודה הראשונה של ההיסטוריה הישראלית ושל העם כולו נתונה על כך בראש ובראשונה ללוחמי גוש עציון" (ד' בן-גוריון).

"שבו בנים לגבולם"

י"ט שנה עמד גוש עציון בחורבנו. עומדים היינו, בני כפר-עציון, על רוכסי ההרים במערב וצופים אל "העץ הבודד". במלחמת ששת-הימים נגאל גוש עציון, יחד עם הכותל המערבי והר-הבית.

"שָבוּ בָנִים לִגְבוּלָם

קיבוץ כפר-עציון המחודש עלה בכ"ב באלול תשכ"ז (1967). מייסדיו - בני המתיישבים והלוחמים ששבו לביתם. הקהילה מונה כמאה ושישים משפחות. "גדול יהיה כבוד הבית הזה האחרון מן הראשון... ובמקום הזה אתן שלום" (חגי).

יוחנן בן יעקב, כפר-עציון

המנזר הגרמני על גלוית דואר