בזמן שישנתם

חינוך • 13/8/2017 כניסות

בזמן שישנתם עלו ילדי החטיבה בעקבות הל״ה מנווה מיכאל אל מחסום הל״ה. בהדרכתו של מדריך ביס״ש יובל ב״ק.

היה מעולה!!

summday_2473428241summday_2669941447summday_5685169971summday_1182667859summday_4192586725summday_9261239368summday_7133216448summday_2999998535