תודה!

חינוך • כניסות

תודה לילדי א-ג המתוקים שכתבו אתמול מכתבים לחיילי החטמ"ר.

המכתבים יועברו אליהם הערב, בערב הוקרה שיערך במתנ"ס.

20160309 113208