פרוטוקול ישיבת וועד קיבוץ, עו -1, 271015

ועד הקיבוץ • 1/12/2015 כניסות

קבצים מצורפים:

פרוטוקול ישיבת הוועד עו 1 - 271015

 

 

אמיתי פורת

מרכז אגף חברה

תנועת הקיבוץ הדתי

chevra@kdati.org.il

050-752-6974