בית מדרש כפ"ע

חינוך • 22/11/2016 כניסות

תזכורת!

לנוחיותכם, מצ"ב טופס הרשמה לילדי כיתות א-ג.

*ילדי א-ג במסלול המלא לא צריכים להירשם

+ טופס הרשמה לילדי ד-ו

*ילדי ד-ו הרשומים לחטיבון לא צריכים להירשם

הרשמה לילדי הגנים בנפרד עפ"י הפרטים בגוף המודעה

nVkDpw.jpg

icon_11_form_list.pngטופס הרשמה בית מדרש א-ג

​​​​

icon_11_form_list.pngטופס הרשמה בית מדרש ד-ו


בית מדרש