שכונת היובל - שאלון הערכה לביקוש דירות

שכונת היובל • 5/6/2017 כניסות

קבצים מצורפים:

KE56D1-Model

KE56F1-Model

הזמנה הנחת אבן פינה שכונת היובל בכפר עציון

שלום רב לשוכרים ולהורי הבנים ולבנים הגרים מחוץ לקיבוץ,

מצ"ב הזמנה לטקס הנחת אבן הפינה לשכונת היובל שתערך השבוע ביום רביעי בשעה 17:00. נשמח בהשתתפותכם בטקס.

בהמשך לטקס נמשכות ההכנות לבניית השכונה ואנו נמצאים בשלב האחרון של תכנון הבתים והמגרשים של ההרחבה החדשה שמעתה תיקרא שכונת היובל.

נדרשת לנו כעת אינפורמציה לגבי הביקוש לסוגי הדירות השונים.

אנו מצרפים בזאת את התכניות של הבתים השונים כנספח למייל זה.

כדי שנוכל לתכנן את ההיצע של הדגמים השונים ולקלוע לביקוש ככל האפשר אנו צריכים את עזרתכם ומבקשים מכם לתת לנו את ההעדפות שלכם במידה ואתם מעוניינים לרכוש בית חדש בהרחבה המתוכננת.

אין המדובר ברכישת בית בתוך הקיבוץ הקיים שזו סוגיה נפרדת לגמרי שעדיין לא נקבעו לגביה כל כללים וקריטריונים.

ברור לנו שההעדפה שתבחרו בה אינה מחייבת אתכם בשום צורה שהיא אלא רק תעזור לנו לתכנן את הרכב הבתים המוצע לצורך השלמת תכנון המגרשים.

אנו לא יודעים מה יהיו המחירים של הדגמים מכיוון שאנו ממש בתחילת הדרך.

יחד עם זאת אנו יכולים לתת מחירי מינימום ומקסימום משוערים ולא מחייבים למ"ר ולמגוון הדירות וזאת מבלי להיכנס לפרטים.

לצורך התייחסותכם ומבלי להתחייב, מחירי הדירות יהיו החל מ  1,200 אלפי ₪ לדירות הזולות ביותר ועד כ 1,900 אלפי ₪ לדירות הגדולות ביותר.

מחיר למ"ר ינוע החל מ 9,500 ₪ ועד 11,000 ₪ וזאת מבלי להתייחס לבתים צומחים עם זכויות בנייה לקומה שניה שאז המחיר למ"ר בנוי יהיה גבוה יותר   (יוכלו לנוע מ 12 אלף  ₪ במבנה המדורג ועד 14 אלף ₪  בדו משפחתי למ"ר בנוי בפועל).

להלן דגמי הבתים שלא כולם יהיו בהיצע בהכרח:

1.       דירה של 120 מ"ר תחתונה במבנה מדורג.

2.       דירה של 120 מ"ר עליונה עם אופציה לעליית גג  (עדיין לא מופיע בתכנית) בגודל של כ 45 מ"ר.

3.       דירה של 140 מ"ר תחתונה במבנה מדורג.  

4.       דירה של 140 מ"ר עליונה עם אופציה לעליית גג (עדיין לא מופיע בתכנית) בגודל של כ 45 מ"ר.

5.       דירה בדגם דו משפחתי 1  200.5 מ"ר.

6.       דירה בדגם דו משפחתי 2 -  200 מ"ר.

7.       דירה צומחת בדגם דו משפחתי 1 ללא קומה שניה (116.5 מ"ר).

8.       דירה צומחת בדגם דו משפחתי 2 ללא קומה שניה (115 מ"ר).

נבקשכם תחת ההנחות המוזכרות כאן להודיענו באמצעות מילוי השאלון מטה:

         א.          האם אתם מעוניינים לרכוש בית בכפ"ע בהתחשב באמור לעיל.

         ב.          במידה ואתם מעוניינים, באיזה מדגמי הבתים אתם בוחרים. 

טופס

בברכה,

צוות תב"ע