הרשמות - מפעלי קיץ בוגרי ח ו-ט קבה"ד

חינוך • כניסות

קבצים מצורפים:

טופס הרשמה אישי-ט

תיק הרשמה - בתוך הזרם ונגדו - כיתות ט - קיץ תשעז

טופס הרשמה אישי-ח

תיק הרשמה - מחנה גדוד העבודה - כיתות ח - קיץ תשעז


שלום לכולם,
מצ"ב פרסום וטפסי הרשמה עבור מחנות הקיץ של הקבה"ד לבוגרי ח' - גדוד העבודה . ולבוגרי ט' - בתוך הזרם ונגדו

מצורפים עבור כל מחנה:  

1.תיק הרשמה (אין צורך למלא)
2. טופס הרשמה אישי 
3. פלייר פרסום. 

טפסי הרשמה חתומים יש להעביר למדריכים - רחלי ולבי / יוחאי וחניאל


שימו לב: 
מחנה ט - הסעות באחריות הקבה"ד וכלולות במחיר. 
מחנה ח - הסעה במידת הצורך בתשלום נפרד

* הרשמה עד 23/6


בתוך הזרם ונגדו תשעזגדוד עבודה תשעז