שיעורי בית מדרש יוקדמו היום לשעה 16:30

חינוך • כניסות

שלום,
בשל כניסת הצום יוקדמו היום השיעורים 'כה עשו חכמינו' ו'רצים למשנה' לשעה 16:30.
להתראות!