ההצגה "סוף הדרך" בכפר עציון

חינוך • 24/11/2015 כניסותהזמנה להצגת חנוכה להורים ונוער! ותודה למועצה על שיתוף הפעולה!

הצגת סוף הדרך סופי copy