מכתב להורי חטיבון

חינוך • 12/6/2017 כניסות

קבצים מצורפים:

לקראת קיץ תשעז 2

בהמשך לפניות הורים לגבי תכנית הקיץ בחטיבון, מצורף מכתב תשובה מטעם ועדת חינוך

יום מצוין,
מרים