משלוח מנות קהילתי

תרבות • 3/3/2017

קישורים:

kfar-etzion.co

  משלוח מנות קהילתי תשע"ז

מצ"ב טופס הרשמה למשלוח המנות הקהילתי.

הרשמה עד יום ראשון ז' אדר 5/3

לשאלות ובירורים יש לחזור למרים מרקוביץ במייל:   miriamm @kfar-etzion.co​​.il