פעילות בחטיבון

חינוך • 6/9/2016 כניסותתזכורת! עפ"י החלטת ועדת חינוך, החודש הראשון פתוח להשתתפות כולם ללא הרשמה וללא תשלום, בואו בשמחה!