טרמפ לירושלים אחה"צ

לנצקרון מוטי • 10/8/2017

אני מחפש טרמפ לאחה"צ לבת של חברים שנמצאת בקיבוץ.
מישהו נוסע?

תודה, מוטי