סבסובים בנע

חינוך • 16/5/2017 כניסות

הורים יקרים ה ' עמכם ,

נפתחה מערכת הסבסודים של בני עקיבא עד 15.6 . 🎉🎊

מי צריך להגיש סבסוד ? 🙋🏼

כל משפחה שמרגישה צורך בעזרה במימון מפעלי התנועה ( מחנות , מסעות ועוד יציאות תנועתיות ).

אם כבר יש לנו סבסוד , זה קשור גם אלינו ? 🤔

כ ן ✅

הסבסודים מתאפסים !

כולם צריכים להגיש מחדש סבסודים . והם יתפסו עד לקיץ של שנה הבאה .

כל מי שמגיש סבסוד מקבל ? 😯

ל א ❌

זה שאתם מגישים סבסודים לא מחייב את בנ ' ע לאשר אותם . אנחנו עושים את המקסימום כדי שכל משפחה שצריכה עזרה אכן תקבל !

מי מאשר סבסודים ? 📝

הסבסודים לא מאושרים על ידיי או על ידי אחד מהמדריכים ..

הם מאושרים ע ' י ועדה מיוחדת הבוחנת כל מקרה לגופו וכך מחליטה מה גודל הסבסוד ואם אכן יש בו צורך .

אז איך עושים את זה ? 😅

נכנסים לאתר של בני עקיבא

בוחרים ב ' הורים '

נכנסים ל ' הגשת בקשת סבסוד '

למלא אחרי ההוראות הכתובות ..

חשוב מאוד ❗

למלא הכל לפני ששולחים . אם לא תמלאו הכל לא יוכלו להתייחס לבקשה שלכם .

🗃 הטפסים שצריך לצרף לבקשה -

📄 ספח של התעודת זהות שמופיעים בו כל הילדים .

🗒 הכנסות של שלושת החודשים האחרונים . ( של שני ההורים )

📑 אם יש סיבה מיוחדת שבגגלה מבקשים סבסוד לצרף מסמכים מתאימים . ( עולה חדש , מחלה וכו ..)

ח ש ו ב מ א ו ד ❗❗

ההגשה של הסבסודים היא חסויה . לא אני ולא המדריכים יודעים מי מקבל סבסודים .

לכל בעיה מוזמנים בשמחה להתקשר ,

מאירה - 0545692604.